• Trần Thị Tú Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972564773
  • Email:
   thuyhong3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977564993
  • Email:
   thoaphtthuyhong3@thaithuy.edu.vn