Chuyên đề trường tổ chức ngày 2/11/2018

Chuyên đề trường 2/11/2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; kế hoạch chuyên môn tháng 11/ 2018. Trường Mầm non Thụy Hồng tổ chức chuyên đề tại trường nhằm giúp cho giáo viên được trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm cho bản thân trong việc tổ chước các hoạt động giáo dục trẻ. Về dự chuyên đề có các đ/c BGH nhà trường, giáo viên tổ nhà trẻ, tổ mẫu giáo về dự đông đủ. Với 2 hoạt động: 25-36th và 5 tuổi với phương châm: " Học bằng chơi, học bằng trải nghiệm" đã giúp cho giáo viên thấy được việc lựa chọn đề tài phù hợp với trẻ của lớp mình với chủ đề đang học là rất quan trọng. Từ việc lựa chọn đề tài phù hợp sẽ giúp cho giáo viên đưa ra được phương pháp, hình thức tổ chức sáng tạo, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm một cách tự nhiên, không gò bóp, áp đặt. Các cháu được học một cách tích cực và chủ động dưới sự dẫn dắt của cô.