Hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 của cô trò trường Mầm non Thụy Hồng