Các cô giáo vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón trẻ đi học trở lại sau đợt bùng phát dịch Covid-19